גלית החברה איכות הסביבה
1-700-50-50-54  24 שעות
כל הבדיקות והפתרונות להגנת הסביבה שלך


ריח


קרינה


ראדון


רעש


קרקע


אויר


צור קשר

עמוד הבית | עיקר פעילותנו | הוסף למועדפים | דרושים | צור קשר
4.8.2015


דפי תוכן
בדיקת איכות אוויר - ראשי
איכות אוויר-ראשי
בדיקות איכות אוויר
סקר מקדים לניטור סביבתי תעסוקתי
בדיקות איכות אוויר סביבתיות
בדיקת איכות אויר בעבודה
בדיקת איכות אוויר "תסמונת הבית החולה"
ציוד הבדיקה המתקדם
פתרונות לשיפור איכות אוויר
שרותי הייעוץ שלנו
הכל על איכות אוויר
מהו זיהום אוויר
סכנות זיהום אוויר - בדיקת זיהום אוויר
שאלות ותשובות
כתבות ומאמרים
מחקרים
גלית קרובה אליך
גלית קרובה אליך
צור קשר
עמוד הבית איכות אויר בדיקות איכות אוויר


סקר מקדים לניטור סביבתי תעסוקתי


 

סקר מקדים לצורך קביעת תכנית ניטור סביבתי תעסוקתי

 

במידה ונדרשתם לביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי במקום העבודה יהיה צורך לבצע סקר מקדים לפני ביצוע הניטור  כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה.

 

חובת ביצוע סקר מקדים

לא יבוצע במקום עבודה / מפעל ניטור סביבתי תעסוקתי, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה, אלה אם נערך, או עודכן, קודם לניטור, סקר מקדים לצורך תכנון תכנית ניטור תעסוקתי.

 

מטרת הסקר המקדים 

הסקר המקדים נועד להכיר את מקום העבודה /מפעל  שבו מתכוונים לבצע ניטור סביבתי תעסוקתי,  על המשתנים שבו על מנת להכין תכנית  לניטור.

 גלית החברה לאיכות הסביבה עובדת עם סוקרים מקצועיים ומוסמכים ע"י האגף לפיקוח על העבודה לביצוע בדיקות תעסוקתיות סביבתיות.

השירות ניתן בכל  מקום בארץ.

 

שיטת ביצוע הסקר

 

הסקר המקדים מתבצע בשיטה של סקר שיטתי (walkthrough) מקום העבודה בו מתכוונים לבצע ניטור סביבתי תעסוקתי, הסקר יכלול אפיון של סביבת העבודה, ויתבצע באמצעות תצפיות ואיסוף מידע איכותי וכמותי בעמדות העבודה ובחללי העבודה.

 

בזמן ביצוע הסקר ישוחח מבצע הסקר עם מנהלים ועובדים במקום. יעיין בסקרים קודמים במידה ויש וידלה כל מידע רלוואנטי.

 

מזמין הסקר נדרש להכין טפסי גליון בטיחות (msds) על כל מגוון החומרים בתהליכי העבודה.

 

מבנה הסקר ומרכיביו

 

הסקר יכלול  לפחות את המרכיבים הבאים:

1)   לימוד והכרת תהליכים טכנולוגיים ותהליכי עבודה
לימוד התהליך  יכלול מידע על תרשים הזרימה של התהליך, מיקום החומרים בתהליך, סימון אזורי ומוקדי פיזור חומר לסביבה, מאפייני ותנאי תהליך המשפיעים על אינטראקציית העובד איתו ועל החשיפה כגון דרגת אוטומציה או בקרה מרחוק, מעורבות ידנית של עובד, תהליך סגור או פתוח, תהליך חם או קר, עבודה רצופה או מנתית.

2)   לימוד והכרת סביבת העבודה
הכרה זו תספק מידע על גודל חלל העבודה, צפיפות העובדים, טמפרטורה, לחות, תאורה, חשיפה עקיפה וחשיפת רקע הנובעות ממקורות חשיפה בסביבות שכנות. הכרת סביבת העבודה תספק מידע על מוקדי זיהום משני, הקשורים בתהליך העבודה העיקרי, וביניהם מוקדי זיהום כתוצאה משינוע, חדרי הלבשה, ארונות ציוד, פעולות ניקוי, שטיפה, תחזוקה ופינוי פסולת.

3)       זיהוי גורמי חשיפה כימיים והערכה איכותית של  החשיפה 
הזיהוי יקיף חומרי גלם, מוצרים סופיים, תוצרי ביניים ותוצרי לוואי. המידע על כל חומר  ייאסף מגיליון הבטיחות (
MSDS) של החומר ומקורות מידע נוספים. 
ההערכה האיכותית של החשיפה והסיכון הקשורים בחומר תכלול:

  •     הכרת תכונות פיסיקליות וכימיות של החומר
  •     כמות החומר בשימוש. אם הערכת החשיפה מתמקדת במרכיב מסוים  בתערובת נתונה, יאסף מידע על האחוז של אותו מרכיב בכל מנת יצור או פורמולציה.
  •     קצב יצור, שימוש, סילוק ופליטת המופע הפיסיקלי של החומר באוויר ובעת מגע ישיר עימו
  •     דרכי חשיפה וחדירה אפשריות לגוף
  •     השפעות בריאותיות של החומר לטווח קצר וארוך
  •      התנהגות החומר בתהליך, לרבות פוטנציאל לפיזור סביבתי, וצפי לשינויים בחומר וביציבותו.
  •      אפשרות לתגובות בין חומרים

4)       זיהוי גורמי חשיפה פיסיקליים והכרתם.

5)       זיהוי גורמי חשיפה ביולוגיים והכרתם.

6)       הכרת אופי הפעילות של העובדים, פרקטיקות, שיטות ודפוסי  עבודה
הכרה זו תספק מידע על מספר העובדים ותאפשר את שיוכם לקטגוריות, לפי מאפיינים של עיסוקים  ותפקידים, סוג הפעילות של כל עובד (פעילות מסוג אחד, פעילות רב גוונית), שיטת העבודה (ידנית, אוטומטית), מאמץ פיסי בעבודה, משטרי עבודה ומנוחה, רצף עבודה בתוך תקופת הפעילות, גיהות אישית, מודעות והכרת הסיכון, מילוי הוראות ונהלים, רמת השימוש בציוד להגנה אישית וכו.

7)       משך חשיפה ותדירות חשיפה.

8)       גורמים תורמים נוספים

זיהוי גורמים, תרחישים, פעולות ומצבים העלולים להוביל או לתרום לחשיפה תעסוקתית, לדוגמה: תהליכים בלתי מבוקרים, עומס עבודה משתנה, תנאי מזג אוויר בלתי רגילים.

9)       סקירת אמצעי הבקרה

הסקירה תכלול אמצעים לבקרת מקור (תחליפים, בידוד ואוטומציה, בקרה מרחוק, אוורור מקומי, תחזוקה), אמצעים לבקרת הסביבה (אוורור, ניקיון, תאורה, הגנה מפני חשמל, אש, סיכונים מכאניים), אמצעים לבקרה ניהולית (ניטור סביבתי וביולוגי, ניטור  רפואי, קיצור זמן חשיפה, תכנית הדרכה), אמצעים לבקרת העובד והגנה אישית (נשימה, כלל הגוף, שמיעה).

10)   קבוצות בעלות חשיפה דומה (SEG)

איסוף נתונים לצורך הגדרה ומיון של קבוצות בעלות חשיפה דומה בעת תכנון הניטור הסביבתי תעסוקתי (ראה נספחים א' וב': נוהל תכנון הניטור הסביבתי תעסוקתי).

 

צלצל עוד היום ובודק מוסמך מהצוות המקצועי איתו עובדת "גלית - החברה לאיכות הסביבה" ילווה אותך מתחילת התהליך ועד סופו


 

 


לקריאה נוספת
בדיקת רעש בעבודה
בדיקת רעש בעבודה
בדיקת ריכוז פרומאלדהיד
בדיקת ריכוז פרומאלדהיד
בדיקת קרינה מרשת החשמל, מאנטנות וממשדרים.
בדיקת קרינה מרשת החשמל, מאנטנות וממשדרים.


  חזור למעלה  חזור למעלה  
בין לקוחותינו


גלית עובדת בהיתר המשרד להגנת הסביבה


גלית עובדת בהיתר משרד הבריאות


חוות דעת מומחים לבתי המשפט


גלית מוכרת ע"י מכון התקנים הישראלי ובעלת תעודה ISO 9001 לאיכות השרות


גלית מוכרת ע"י מכון התקנים הישראלי ובעלת תעודה ISO 14001 לניהול איכות הסביבה


התאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה


אודות
תנאי שימוש
פרופיל החברה
שיתופי פעולה
קרינה
בדיקת קרינה
מיגון מפני קרינה
חיזוי קרינה
גז ראדון
גז ראדון שאלות ותשובות
פתרון לגז ראדון
בדיקת ראדון מהירה
מדידות רעש
מהו רעש ?
בדיקת רעש סביבתית
פתרונות אקוסטיקה
איכות מים
שאלות ותשובות על מים מזוהמים
בדיקת איכות מים
פתרונות למים מזוהמים
איכות אויר
מהו זיהום אוויר
בדיקת זיהום אוויר סביבתי
פתרונות לזיהום אוויר
שירותים נוספים
פורמאלדהיד
אסבסט
יעוץ משפטי

חזון חברת "גלית - החברה לאיכות הסביבה" הוא חיים בריאים בסביבה בריאה. מומחי החברה הוסמכו ע"י המשרד להגנת הסביבה לביצוע כל הבדיקות לאיתור חריגות סביבתיות ומספקים את כל הפתרונות להגנת הסביבה בבית ובעבודה. משרדי גלית ממוקמים ברח' אוסטרובסקי 11,רעננה. מען למכתבים: ת.ד 425 רעננה, מיקוד 4310302 טלפון: 09-7400040 פקס: 09-7724446

2015 © כל הזכויות שמורות לגלית החברה לאיכות הסביבה פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
77